Podpisało do tej pory:

9419 osób

Udostępnij petycję - pomóż nam zebrać więcej podpisów!

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Rafał Trzaskowski

 

Panie Prezydencie,

pragnę wyrazić swoje głębokie oburzenie wynikające z faktu, że po raz kolejny Pan oraz pański gabinet dokładają starań, by uniemożliwić dziesiątkom tysięcy polskich patriotów świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada. Pańskie próby delegalizacji Marszu Niepodległości, który nie tylko jest największą manifestacją we współczesnej Polsce, ale także wydarzeniem odbywającym się nieprzerwanie od 12 lat, naruszają powagę urzędu, który Pan pełni oraz całkowicie dyskredytują Pana w oczach opinii publicznej.

 

Nie znajduję innego wytłumaczenia niż to, iż pańska wroga postawa wobec organizatorów Marszu Niepodległości – która znalazła najnowszy wyraz w zaskarżeniu decyzji wojewody mazowieckiego ws. przyznania Marszowi statusu wydarzenia cyklicznego – jest podyktowana względami wyłącznie ideologicznymi. Z takim samym zaangażowaniem zwalcza Pan legalną, starannie zorganizowaną i skutecznie zabezpieczoną manifestację patriotyczną, z jakim wspierał Pan tzw. Czarne Protesty, parady organizowane przez lobby LGBT, czy prounijne demonstracje organizowane przez Pana partyjnych kolegów.

 

Dodatkowo niepokoi mnie fakt, że jasno opowiedział się Pan za zjawiskiem bezprawnej segregacji sanitarnej, patronując wydarzeniom, na które wstęp miały osoby wyłącznie zaszczepione, czego przykładem jest projekt Campus Polska Przyszłości. Co więcej, niektóre pańskie inwestycje, finansowane z pieniędzy publicznych, są w jednoznaczny sposób nacechowane ideologicznie i nie służą dobru wspólnemu mieszkańców Warszawy, tak jak tzw. hostel interwencyjny LGBT.

 

Panie Prezydencie, prezentowana w czasie pańskiego urzędowania notoryczna niezdolność do oddzielenia własnych, kontrowersyjnych poglądów obyczajowych od obowiązków wynikających z pełnionego urzędu stanowi warunek wystarczający, by rozważyć pilną dymisję z funkcji prezydenta stolicy. Gorąco apeluję o rozważenie podjęcia powyższego kroku.

 

Z poważaniem,

  WARSZAWA ZASŁUGUJE NA PREZYDENTA DBAJĄCEGO O INTERESY MIESZKAŃCÓW STOLICY! WZYWAMY DO DYMISJI RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, KTÓRY DZIELI POLAKÓW I MARNOTRAWI PUBLICZNE PIENIĄDZE!

   

  Lista kompromitujących decyzji prezydenta miasta stołecznego Warszawy jest niezwykle imponująca, jak na okres 3 lat rządów. Rafał Trzaskowski, stypendysta fundacji George’a Sorosa, były kandydat na prezydenta RP z ramienia tzw. totalnej opozycji i następca na stanowisku Hanny Gronkiewicz-Waltz, w pełni realizuje nadzieje, pokładane w nim przez lewicowo-liberalne lobby.

   

  Czas powiedzieć dość! Warszawa zasługuje na prezydenta, który będzie reprezentował interesy mieszkańców! Podpisz petycję!

   

  Wyjątkowe kontrowersje wzbudza podejście Rafała Trzaskowskiego do zgromadzeń publicznych. Prezydent Warszawy zakazał Marszu Suwerenności 1 maja 2019 (decyzja uchylona przez Sąd Okręgowy w Warszawie), regularnie usiłuje też przeszkodzić w organizacji kolejnych edycji Marszu Niepodległości, a także Marszu Powstania Warszawskiego. Przy okazji tego ostatniego, w mediach ujawniła się jego bliska współpraca z Ewą Gawor, byłą funkcjonariuszką PRL-owskich służb.

   

  Jedynie obchody patriotyczne i narodowe są dla Rafała Trzaskowskiego solą w oku. Natomiast każdą imprezę organizowaną przez środowiska lewicowe, od lobby LGBT po bandycką Antifę, pierwszy wspiera i obejmuje swoim patronatem. Niezwykle wymownie świadczy o nim udział w ostatniej paradzie dewiacji („Marszu Równości”) w Warszawie, otwartej również dla dzieci i młodzieży, na której m.in. można było zobaczyć, jak dziewczynka w wieku około 11 lat stoi w towarzystwie mężczyzny ubranego w suknię ślubną, przed którym klęczy kobieta na smyczy. Inne, owinięte tęczowymi flagami pary z entuzjazmem fotografowały się na tle billboardów przypominających o brutalnych zbrodniach pedofilskich. Jednak prezydent stolicy widział w tym wydarzeniu „bijące serce uśmiechniętej, otwartej Polski” i „zero agresji”.

   

  Całokształt antypolskiej działalności nie przeszkodził Trzaskowskiemu wyciągnąć ręki do narodowców, kiedy liczył na kilka dodatkowych głosów w kampanii wyborczej. Wówczas obiecywał „przywrócenie świetności Marszowi Niepodległości”. Ten sam człowiek, który popierał decyzje Hanny Gronkiewicz-Waltz o blokowaniu Marszu, mówiąc, że „w Warszawie nie ma miejsca na faszyzm”. Obecnie, kiedy nie liczy już na poparcie narodowej części społeczeństwa, znowu powtarza: „Za każdym razem mówię jasno, że Marsz Niepodległości nie powinien się odbyć!”

   

  Do największych „sukcesów” włodarza stolicy należy zaliczyć m.in. budowę tzw. „hostelu interwencyjnego” dla 10 osób (wyłącznie identyfikujących się jako LGBT), na co przeznaczył 800 tysięcy złotych. Popierał również nieudaną inicjatywę zmiany nazwy ronda im. Romana Dmowskiego na rondo Praw Kobiet, a także tzw. Czarne Protesty, związane z licznymi aktami wandalizmu w całej Warszawie. Co gorsza, przeznaczył co najmniej 3 miliony złotych z publicznych pieniędzy na instytucję organizującą szkolenia dla Antify, bojówkarskiej organizacji komunistycznej.

   

  Podpisz petycję! Mówimy „STOP” działaniom utrudniającym Polakom świętowanie w duchu patriotyzmu i suwerenności! Wzywamy Rafała Trzaskowskiego do dymisji!

  Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez podmioty: Ruch Narodowy, adres do korespondencji: Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa; (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu złożenia podpisu i wysłania petycji oraz wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Ruchem Narodowym w związku z prowadzonymi przez nich działaniami, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Ruchu Narodowego. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie złożenie podpisu, wysłanie petycji i wsparcie akcji.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Ruchu Narodowego, ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: sekretarz@ruchnarodowy.net. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Twoja petycja trafi do:
  Prezydent miasta stołecznego Warszawy

  Rafał Trzaskowski